Konstterapi

Konstterapi - ett sätt att aktivera självläkande krafter

HÄLSOMÅLNING kan användas förebyggande som FRISKVÅRD, PEDAGOGISKT eller HELT INDIVIDUELLT och kallas då för KONSTTERAPI.

Jag erbjuder individuell konstterapi i mina lokaler hos Hela Hälsan i centrala Gävle.

För dig som inte har möjlighet att ta dig hit kan jag erbjuda konstterapeutisk vägledning på distans.


Varje människa har självläkande krafter som aktiveras med hjälp av färger och former i det konstnärliga skapandet.


 • Övningarna aktiverar människans skapande förmågor och främjar stabilisering, självläkningsförmåga samt nyorientering.
 • Enskild handledning och spegling ingår i processen.
 • Redskapen är målning, teckning och modellering.
 • Teknik, färg, konstart och motiv anpassas efter varje individuell situation. 


Välkommen med förfrågan i kontaktformuläret här på sidan eller maila till amiwidahl@gmail.com

Bläddra ner på sidan för att läsa mer samt omdömen från tidigare klienter.

Hälsa handlar om

BALANS

i kroppen och själen

VAD ÄR HÄLSOMÅLNING OCH KONSTTERAPI?

 • Den antroposofiska konstterapin startade på 1920-talet av läkaren Ita Wegman i Schweiz.
 • Evidensbaserad forskning finns.
 • Vi fokuserar inte i det gamla. Från här och nu ser vi framåt.
 • Framtiden har utvecklingsmöjligheterna i sig!

Konstterapin ingår i CAM (komplementär och alternativ medicin) som används inom hälso/ sjukvården i Sverige och internationellt.

LÄS MER i fliken RESULTATRAPPORT i menyraden ovan


NÄR PASSAR HÄLSOMÅLNING OCH KONSTTERAPI?

Eftersom att HELA MÄNNISKAN omfattas, passar Konstterapin, helt individuellt utformad, in på en rad sjukdomar och besvär.

 • Företagsutveckling; på relations och individnivå med Hälsomålning, både individuellt och i grupp
 • Hälsomålning som förebyggande: Allmänt stärkande, på alla plan
 • Anhörigstöd, både individuellt och i grupp Coaching
 • Hälsomålning i grupp: Förebyggande friskvård


KONSTTERAPI

KONSTTERAPIN är lämplig då det gäller sjukdomar, av själslig och/eller fysisk karaktär. Samarbete med läkare är önskvärt då det gäller sjukdomar. Min uppgift, som terapeut är att ge dig den konstform och de övningar som är bäst lämpade för just dig i den specifika situationen. Därför kan inga färdiga "recept" ges!

FÖREBYGGANDE FRISKVÅRD

Dessutom finns förebyggande friskvård, HÄLSOMÅLNING i GRUPP. Detta innebär att alla i gruppen gör samma övningar, företrädesvis sk. skiktmålning med akvarellfärger. Om det finns tillräckligt många intresserade startar HÄLSOMÅLNING I GRUPP.


HÄLSOMÅLNING I GRUPP

HÄLSOMÅLNING i grupp och individuellt utformad KONSTTERAPI är en tyst skapandeform, ingen symboltolkning eller prat om varför det blev så här. Det är här och nu som gäller. Framtiden har utvecklingsmöjligheterna i sig. Dessa skapandeprocesser inverkar och läker både på ett fysiskt plan och ett psykiskt. Det är den skapande verksamheten, som är i fokus, ej det färdiga resultatet.


INDIVIDUELL VÄGLEDNING
Jag ger en HELT INDIVIDUELL vägledning. Vi har ett enskilt samtal på ca en timme första gången vi ses. Varje klient gör helt sina egna, av mig, utformade övningar. Under skapande-tillfällena talar vi endast om det som sker i bilden.Det som sker i bilden, sker i dig, även om vi inte talar om det. Den personliga integriteten behålls på så sätt. Eftersom det är en tyst verksamhet är det möjligt att sitta med några få andra personer i rummet.


TEKNIKER

Målning, teckning, modellering och konstbetraktande är de verksamma teknikerna. Dessa kan varieras alltefter vad som behövs i den aktuella, individuella situationen.


PRISER

 • Individuell konstterapi 90 min
  NU SÄNKT PRIS! 750Kr
  10:de tillfället GRATIS.

 • Konstterapivägledning på distans
  650kr /timme

"Konsten är bron

till dig själv"

KONSTEN är bron till dig själv, till naturen och till dina medmänniskor. Inom varje människa finns självläkande krafter. Dessa krafter aktiveras med hjälp av färger och former i den konstnärliga processen.


Människan är en tredelad helhet, med tanke, känsla och vilja. Människan kan även ses i ett fyrdelat perspektiv: Den fysiska kroppen, livskrafterna, själen och jaget. Sjukdom uppstår om balansen mellan dessa aspekter i människan rubbas.


Kropp, själ och ande är en enhet med Jaget, Själen, Livskrafterna och den Fysiska kroppen. TANKEN, KÄNSLAN OCH VILJAN samarbetar i vårt själsliga område. Denna kunskap kan appliceras i de mest skilda sammanhang. VIKTIGT! DET ÄR ALLTID DINA EGNA SJÄLVLÄKANDE KRAFTER SOM GÖR "JOBBET", övningarna "trycker på knapparna" så att krafterna kan aktiveras.


Några omdömen från tidigare konstterapi-klienter.


"Konstterapin har hjälpt mig att fokusera och vara närvarande.Bilderna jag skapat ger mig lugn när jag ska sova. Efter 8 gånger med konstterapi sover jag mycket bättre och det påverkar ju hela livet."


"Terapiträffarna var som en oas i den grå vardagen.Det var skönt att släppa prestationskraven och få bli guidad in till mig själv Det blev ett möte med mig själv; en dynamisk process och utveckling. Det var också märkligt att så mycket av mig själv kom fram trots att uppgifterna primärt kunde handla tex. om att låta två färger mötas eller måla växten i olika årstider.Jag tyckte också om rummet vi arbetade i, det är ett kreativt och livsbejakande rum."


"Jag har fått en stund för mig själv då jag har haft tillfälle att landa i mina tankar och samtidigt fått utlopp för min kreativitet. Flera delar av mig själv har satts på prov dels prestation, tålamod och självkänsla. Jag känner att jag har växt under tiden jag utfört mina tavlor och har gillat variationen av teknik, färg och formfördelning. Det känns skönt att KT är kravlös och att jag själv fått gått in och tolka mina bilder utifrån min egen känsla. Jag känner att jag har varit avslappnad och mig själv under hela terapiperioden. Jag vill absolut fortsätta i framtiden! "


"Konstterapin rör om i det omedvetna och bidrar till utvecklingen utan att man behöver utlämna sig. Konstterapin verkar utanför och bortanför tankelösningar."


"Anledningen till att jag sökte mig till konstterapin var att jag led av ångest, depression och sömnproblem. Nu sover jag bättre, har blivit lugnare och mer harmonisk. Min självkänsla har stärkts.Terapin har givit mig livslust och inspiration. Konstterapin har givit mig glädje och en möjlighet att vara kreativ utan prestationsångest."


"Min personliga erfarenhet är en slags befrielse av att inte längre vara begränsad av egen okunnighet i fråga om hur jag skall komma vidare i min låsta situation. Att känna tillit, till en en annan människas kunskap och förmåga att se vad vi tillsammans skall gå vidare med, i detta fall bilden, hjälper mig att utvecklas. Detta beror till stor del på att det är bilden vi koncentrerar oss på och därmed förflyttar fokus, vilket möjliggör en känsla av integritet kombinerat med total öppenhet.

Vi kan få många nycklar till oss själva om vi kan smita förbi intellektet och omdömet en stund och uttrycka det som verkligen är vi. Min erfarenhet är att konstterapin ger oss den möjligheten.""Efter två månader med konstterapi säger min man att jag verkar ha fått mer energi, tagit mer utåtriktade initiativ och visat mer livslust! Det stämmer!"


"Jag har hittat mitt skratt! Mitt inre krig har upphört. När jag skapar kan jag vara helt närvarande, det är bara jag, målandet och bilden då."


"Jag har gått på Hälsomålning. Trots att jag arbetat som förskollärare i många år och då arbetat med färg och form,har jag fått en ny syn på färger och dess påverkan på varandra. Det lugna sättet att måla har känts bra."


"Jag har under många år arbetat medvetet med min personliga utveckling. Jag blev nyfiken att hitta och aktivera mina egna sjlävläkande krafter med hjälp av konstterapi.Jag längtade till varje onsdag,att få glömma tid och rum, vara kreativ och få skapa i samma rum som andra men ändå för mig själv. Det var skönt att slippa prata om hur man mår och varför, bara få vara. Det var balsam för min själ, ja för hela mig. Konstterapin har gett mig en inre värme med många nyanser samt många magiska stunder. Det har gjort mig så gott. Tack till mig själv för att jag var så klok och gick på Amis konstterapi!"


"Konstterapin ger mig "andrum "från mitt sjukdomstillstånd. Jag får möjlighet att koncentrera mig på något "friskt ". Konkret får jag möjlighet att se mina svårigheter av hjärnskadan för att sedan kunna bearbeta sorgen och få möjligheter till rehabilitering."


"Efter sex gånger med konstterapi känner jag mitt eget inre rum för första gången i mitt liv!"