Om

Konst och Terapi

Ami Widahl är konstnär och diplomerad konstterapeut med 40 års erfarenhet av att arbeta med människor.

 

Erbjuder:

-Individuell konstterapi

-Konstkurser

-Hälsomålning i grupp

 

Ingår i Gävle-Dala Terapeutikum - tre terapeuter och en allmänläkare med antroposofisk inriktning.

 

Ami Widahl har ateljé och showroom för konsten i Gävle.

Konstterapimottagning finns i Gävle..

 

Har tidigare arbetat med ungdomar och barn som speciallärare, waldorflärare och jourfosterförälder samt varit konstterapeut på Vidarkliniken i Järna. Är lärare på konstterapiutbildningen..

 

Medlem i FAKT, som samarbetar med IFFAT & SAMT, yrkesföreningar för komplementär antroposofisk konstterapi i Sverige och internationellt.

"KONSTEN ÄR BRON TILL DIG SJÄLV"

 

Ami Widahl's sidor på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.