Om

Konst och Terapi

Ami Widahl är konstnär och diplomerad konstterapeut med

40 års erfarenhet av att arbeta med människor.

Erbjuder:

  • Individuell konstterapi
  • Konstkurser
  • Hälsomålning i grupp


Ami är bosatt och har ateljé i Gävle. Showroom för konsten finns på på Drottninggatan 28 hos Hela Hälsan i Gävle.

Ami arbetar även sedan 2007 med individuell konstterapi. Mottagning finns i Gävle.


Ingår i Gävle-Dala Terapeutikum - tre terapeuter och en allmänläkare med antroposofisk inriktning.


Medlem i FAKT, som samarbetar med IFFAT & SAMT, yrkesföreningar för komplementär antroposofisk konstterapi i Sverige och internationellt.


Medlem i Svenska Konstnärsförbundet & Gaffel ateljéförening, Gävle.

Min ateljé finns i hemmet och jag älskar att gå upp på morgonen och kolla vad som hänt under natten med gårdagens målningsprocesser.


Som 13 åring vann jag första pris i en riksomfattande teckningstävling och drömde om att bli konstnär men vågade inte satsa på konsten som yrke. Det blev läraryrket med bild och form som en viktig komponent. Hantverk, textil och keramik var länge en kreativ ventil.


Ett stort steg i skapandet kom då jag vid 50 års ålder under 7 års tid, blev privatelev till konstnären Pär Kock, Gävle. Halvtidsstudier på konstterapiutbildningen innehöll (faktiskt!) mycket konstnärlig vidareutveckling. Målar i olja och akryl. Även installationer och skulpturer finns på meritlistan.


Känner mig expressionistisk, koloristisk, intiutiv och andligt filosofisk där varje steg i skapandeprocessen skapar nya möjligheter och perspektiv. Fantasin ger oftast överraskningar. Varje målning är ett mysterium, jag vet aldrig hur det ska sluta.


En vändpunkt i skapandet och i mitt inre liv kom i och med cancersjukdomen som jag nu tagit mig ur.


Jag arbetar förutom med min egen konst också sedan 11 år tillbaka med individuell konstterapi och hälsomålning i grupp med teckning, målning och modellering.


2009 utgav jag boken Änglabarnet med egen text och illustrationer. Läs mer om den under fliken "Böcker"


Jag målar i akryl och olja samt med installationer och skulpturer. Strukturen i målningarna består av sand från Öland, där jag målat många somrar.


Ami Widahl föddes 1953 i Kalmar. Har tidigare arbetat med ungdomar och barn som speciallärare, waldorflärare och jourfosterförälder samt varit konstterapeut på Vidarkliniken i Järna. Är lärare på konstterapiutbildningen.

"Konsten är bron till dig själv"

Ami Widahl's sidor på Facebook

© Copyright. All Rights Reserved.