När passar Hälsomålning och Konstterapi
Kropp och själ är en enhet med Jaget, Själen ,Livskrafterna och den Fysiska kroppen. I Själen finns tanken, känslan och viljan. Denna kunskap kan appliceras i de mest skilda sammanhang. VIKTIGT! DET ÄR ALLTID DINA EGNA SJÄLVLÄKANDE KRAFTER SOM GÖR "JOBBET",övningarana "trycker på knapparna" så att krafterna kan aktiveras.

Företagsutveckling; på relations och individnivå med Hälsomålning, både individuellt och i grupp:

Hälsomålning som förebyggande: Allmänt stärkande, på alla plan

Anhörigstöd, både individuellt och i grupp

Coaching

Hälsomålning i grupp: Förebyggande friskvård

Eftersom HELA MÄNNISKAN omfattas, passar Konstterapin, helt individuellt utformad, in på en rad sjukdomar och besvär.Här nedan följer NÅGRA EXEMPEL:

ADHD, Aids, Allergier, ALS, Alzheimer, Anorexia, Asperger, Astma, Autism, Autoimmuna sjukdomar, Bipolär sjukdom, Borderline, Bulimi, Cancer, Crohns sjukdom, DAMP, Demens, Depression, Diabetes, Droger, Fibromyalgi, Färgblindhet, Hjärtsjukdomar, Hudsjukdomar, Inflammationer, Kriminalitet, Kroniskt trötthetssyndrom, Lungsjukdomar, Mani, Migrän, Missbruk, MS, Neuros, Organsjukdomar, Parkinson, Psykos, Reumatiska sjukdomar, Schizofreni, Skleroser, Skölkörtelsjukdomar, SLE, Smärta, Stress och dess följder, Stroke, Sömnsvårigheter, Tarmsjukdomar, Tinnitus,Ulcerös Colit, Utmattningsdepression, Ångesttillstånd, olika arter, Övervikt


Hem